Νέα

 • Ευρέως Εφαρμογές Ψύξης Πύργου

  Οι πύργοι ψύξης χρησιμοποιούνται κυρίως για θέρμανση, εξαερισμό και κλιματισμό (HVAC) και για βιομηχανικούς σκοπούς. Παρέχει μια οικονομικά αποδοτική και ενεργειακά αποδοτική λειτουργία συστημάτων που χρειάζονται ψύξη. Περισσότερες από 1500 βιομηχανικές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν μεγάλες ποσότητες νερού για την ψύξη των φυτών τους. HVAC ...
  Διαβάστε περισσότερα
 • Σύστημα επεξεργασίας νερού για πύργο ψύξης

  Για βιομηχανικές εταιρείες που χρησιμοποιούν πύργο ψύξης για την εγκατάστασή του, κάποιος τύπος συστήματος επεξεργασίας νερού πύργου ψύξης είναι συνήθως απαραίτητος για να εξασφαλιστεί μια αποτελεσματική διαδικασία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού. Εάν το νερό του πύργου ψύξης αφεθεί χωρίς θεραπεία, η οργανική ανάπτυξη, η ρύπανση, η απολέπιση και η διάβρωση μπορεί να ...
  Διαβάστε περισσότερα
 • Βασική εισαγωγή στους πύργους ψύξης

  Ένας πύργος ψύξης είναι ένας εναλλάκτης θερμότητας, εντός του οποίου η θερμότητα απομακρύνεται από το νερό μέσω επαφής μεταξύ του νερού και του αέρα. Οι πύργοι ψύξης χρησιμοποιούν εξάτμιση νερού για να απορρίψουν τη θερμότητα από διεργασίες όπως η ψύξη του κυκλοφορούντος νερού που χρησιμοποιείται σε διυλιστήρια πετρελαίου, χημικές μονάδες, μονάδες παραγωγής ενέργειας, χαλύβδινο ...
  Διαβάστε περισσότερα